Kokiskashop.hu

Általános szerződési feltételek

SZOLGÁLTATÓ
Név: Kokiska s. r. o.
Székhely: Stráň 3, 360 01 Sadov, Cseh Köztársaság
Képviselő: Jakub Kokštein
Cégjegyzékszám: 02509016
Bejegyző bíróság neve: Megyei Bíróság Plzeň (Cseh Köztársaság), szakasz C, betétlapszám 29359
Weboldal: www.kokiskashop.hu
E-mail cím: info@kokiskashop.hu
Telefonszám: +36 30 563 7180
Számlavezető pénzintézet:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 10918001-00000087-47160005

1. Általános rendelkezések

 • 1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Kokiska s. r. o. - székhelye: Stráň 3, 360 01 Sadov, Cseh Köztársaság; cégjegyzékszám: 02509016; bejegyző cégbíróság neve: Megyei Bíróság Plzeň, szakasz C, betétlapszám 29359 (továbbiakban: „Szolgáltató”) - internetes áruházában történő vásárlásokra érvényes. A Szolgáltató a www.kokiskashop.hu weboldalon keresztül nyújt elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat.
 • 1.2 Az ÁSZF közelebbről meghatározzák és pontosítják az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit.
 • 1.3 A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Fogyasztónak minősül (a továbbiakban: „Fogyasztó”). Mint Ügyfélre egyes pontokban eltérő feltételek vonatkoznak.
 • 1.4 Az Ügyfél, aki nem minősül fogyasztónak, vállalkozó. Vállalkozónak tekintendő ezenfelül minden személy, aki szerződéseket hoz létre összefüggésben a saját üzleti, gyártási, vagy hasonló tevékenységével, vagy hivatásának önálló gyakorlása során, esetlegesen a személy, aki a vállalkozó nevében, vagy részére jár el.
 • 1.5 A jelen ÁSZF-re és a jelen ÁSZF által nem szabályozott jogviszonyokra a cseh jogszabályok irányadóak, különösen a Törvénygyűjtemény 2012. évi 89. sz. törvénye (a cseh Polgári Törvénykönyv) (a továbbiakban: „Ptk.”).
 • 1.6 Az Ügyfél a Szerződés megkötésével igazolja és elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-et elolvasta, tartalmával tisztában van, rendelkezéseit megértette és elfogadta. Az adásvételi szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél közös megegyezése alapján az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő rendelkezésekkel kiegészíthető.
 • 1.7 Az ÁSZF a létrejött adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szolgáltató az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosíthatja, melynek tényét az Ügyfél elfogadja.

2. Megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás

 • 2.1 Ügyfélnek lehetősége van a rendeléskor megadott hibás adatok javítására és változtatására, a rendelés lemondására és törlésére a megrendelés véglegesítése után és a megrendelés kiszállítását megelőzően - ilyen esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
 • 2.2 A megrendelés sikeres elküldését követően az Ügyfél egy visszaigazoló e-mailt kap a megrendelt termékek köréről és áráról, az Ügyfél által megadott adatokról és a szükséges kiegészítő mellékletekről (ÁSZF). A visszaigazoló üzenetet a rendelés folyamán megadott e-mail címre küldjük.
 • 2.3 A rendelés véglegesítésével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

3. A szerződés létrejötte

 • 3.1 A Weboldal tartalmazza a termékek jellemzőit, tulajdonságait, vételárat, kiszállítási költségeket. A termékek, weboldalon feltüntetett vételára, már magába foglalja az általános forgalmi adót (27 % ÁFA), ellenben a szállítási költséget nem tartalmazza. A termékekhez előírásszerűen járó használati útmutató a csomag tartalma.
 • 3.2 A Szolgáltató fenntartja az általa nyújtott szolgáltatások és a megrendelhető termékek árai változtatásának jogát. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Kivételt képeznek rendszerhiba miatt keletkezett kirívóan alacsony árak, melyet az eladó nem tudott megakadályozni. Az eladó ilyen esetekben jogosult a rendelés törlésére.
 • 3.3 A termékek kategória-rendszerbe sorolva találhatók meg. Az Ügyfél a kiválasztott és megrendelni kívánt termékeket a Webáruház weboldalán elhelyezett virtuális kosárban gyűjti össze. A kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után az Ügyfél választhat a fizetési lehetőségek közül. A következő lépésben az Ügyfél köteles a szállításhoz, valamint számlázáshoz szükséges adatok megadására. A megrendelés elküldése előtt az Ügyfél jogosult a hibásan bevitt adatok megváltoztatására/kijavítására. Az Ügyfél köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha minden szükséges adatot megadott és ellenőrzött, kiválasztotta a fizetési módot, leadhatja a rendelést. A rendelés leadása a „RENDELÉS FIZETÉSI KÖTELESSÉGGEL” gombra kattintással történik.
 • 3.4 Vállalkozói vagy céges vásárlás esetén az Ügyfél köteles az adószám megadására. Közösségi adószámmal rendelkező Ügyfél jogosult az általános forgalmi adó (ÁFA) levonási jog gyakorlására. Ilyen esetben a Kokiska s. r. o. fenntartja magának a jogot és követeli az adószámot tartalmazó rendelkező nyilatkozat másolatának elektronikus úton való elküldését az info@kokiskashop.hu e-mail címre.
 • 3.5 Minden sikeres rendelést követően, az Ügyfél rendeléskor megadott e-mail címére, a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld.
 • 3.6 A Kokiska s. r. o. az Ügyfél által hibásan megadott adatok következtében az Ügyfélnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel.
 • 3.7 A megrendelés postázásának/feladásának pillanatában a Szolgáltató az Ügyfelet rendeléskor megadott e-mail címére értesíti, mely az Ügyfél és Szolgáltató közötti szerződés érvényes létrejöttét jelenti. Ettől a pillanattól kezdve a Szolgáltató és Ügyfél között kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek, amelyek a létrejött adásvételi szerződésből erednek.
 • 3.8 A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelés, vagy valamely részének megszüntetésére az adásvételi szerződés létrehozása előtt, az Ügyféllel történt megállapodás alapján, a következő esetekben: az árut már nem szállítja, vagy ha az áru szállítóinak árai jelentős módon megváltoztak. Abban az esetben, ha vevő már részben, vagy egészben kifizette a vételárat, részére ezt az összeget visszatérítik a bankszámlájára és az adásvételi szerződés létrehozására nem kerül sor.
 • 3.9 A leárazott, akciós termékek mindíg egyértelmű jelöléssel rendelkeznek a weboldalon. A leárazott termékek mellett fel van tüntetve az eredeti ár, az akciós ár, a kedvezmény mértéke és a kedvezmény időtartama. Az akciós termékekből rendelésenként maximum 5 darab vásárolható. Nagyobb mennyiség vásárlása esetén az akció érvényét veszti. Kivételt képez az Ügyfél és Szolgáltató között kötött egyedi megállapodás.
 • 3.10 Egynél több termék vásárlása esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a postaköltség és a kiszállítási idő vátoztatására. Kivételes esetekben a Szolgáltató felkérheti az Ügyfelet a teljes vételár megtérítésére a szerződés megkötése előtt.

4. Fizetési és szállítási feltételek/módok

  • 4.1 Az adásvételi szerződés létrehozásával a Szolgáltató köteles a megrendelés kiszállítására, valamint az Ügyfél részére kötelezettség keletkezik a megrendelés átvételére, illetve a vételár és kiszállítási díj megfizetésére.
  • 4.2 A kiszállítási díj a megrendelt termék súlyától és méreteitől függ (a szállítási költségekkel kapcsolatosan további tájékoztatással szolgál a weboldalunkon elhelyezett árlista). Több darab termék megrendelése esetén az eladó jogosult módosítani a postaköltség árát, módosítani a szállítási feltételeket vagy a szállítási időt. Bizonyos esetekben az eladó jogosult a teljes összeg kifizetésére az áruk kötelező érvényű fenntartása előtt.
  • 4.3 Az Ügyfél köteles:
   • utánvétellel történő fizetés esetén a vételárat és szállítási költségeket a futárszolgálat munkatársának az átvétel időpontjában és helyszínén megfizetni. A futárszolgálat a megrendelést a vételár és a szállítási költség teljes megtérítését követően adják át.
   • banki átutalással történő fizetés esetén a vételárat és szállítási költségeket a Szolgáltató bankszámlájára megfizetni. A megrendelés kiszállítására a vételár a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.
  • 4.4 A termék tulajdonjoga a Szolgáltatóról az Ügyfélre csak a vételár és szállítási költség teljes megtérítésével száll át. A megrendelt termék(ek) a számla (megrendelés) kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdona.
  • 4.5 A Szolgáltató az Ügyfélnek rendeléskor megadott adatai alapján, a vételár és szállítási költségek megtérítését követően, állítja ki a számlát és küldi el e-mailen keresztül. A számla egyúttal garancialevélként is szolgál.
  • 4.6 A Szolgáltató kivételes esetekben meghatározott összegű előleg fizetését kötheti ki, melyről az Ügyfelet a szerződés megkötése előtt köteles értesíteni.
  • 4.7 Az Ügyfél a csomag átvételénél köteles ellenőrizni a küldeményt, annak megállapítására, hogy a csomagolás sértetlen-e, valamint, hogy a küldemény nem mutatja-e károsodás nyilvánvaló jeleit. Amennyiben a küldemény átvételénél az Ügyfél a károsodás nyilvánvaló jeleit állapítja meg, köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárszolgálat munkatársával. Az Ügyfél ilyen esetben nem köteles átvenni a küldeményt. A küldemény károsodását a szállítás során az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak felesleges késedelem nélkül jelenteni.
  • 4.8 A Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni az Ügyfél reklamálását olyan hibás teljesítésre vonatkozóan, amelyet az Ügyfél a termék átvételekor alapos megtekintéssel észrevett, vagy észre kellett volna vennie.

Fizetési módok

 • fizetés utánvétellel: a számla (megrendelés) az Ügyfél által megadott címen a futárnak készpénzzel egyenlíthető ki. banki előre-utalással: a számla (megrendelés) a Szolgáltató által megadott számlaszámra banki átutalással egyenlíthető ki, azonosítószám a rendelés száma, számlatulajdonos: Kokiska s. r. o.

5. Elállási jog (Elállási jog gyakorlásának menete)

Az elállás jogát kizárólag Fogyasztó gyakorolhatja. Válalkozónak érvényes adószámmal és áfa mentes számlával ilyen joga nincsen.

 • 5.1 Az új Ptk. 1829 §-a szerint a fogyasztót meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
 • 5.2 A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
  • termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 • 5.3 A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
 • 5.4 Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát - lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta; - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (a teljes felsorolást az új Ptk. 1837 §-a tartalmazza.
 • 5.5 Ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, a weboldalon elhelyezett elállási nyilatkozatot köteles kitölteni és eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek alapján a Szolgáltató részére. A Fogyasztó felhasználhatja a megrendelés befejezését igazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. A Szolgáltató köteles visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának a megérkezését.
 • 5.6 Ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi (postára adja) a Szolgáltató részére. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
 • 5.7 Ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • 5.8 Megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 • 5.9 A fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

6. Szavatosság

 • 6.1 Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.A szavatossági jogok érvényesítésére (reklamációra) főként a Törvénygyűjtemény 2012. évi 89. sz. törvényének (a cseh Polgári Törvénykönyv) 1914-1925, 2099-2117, ill. 2161-2174 szakaszainak rendelkezései érvényesek.
 • 6.2 Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó 2 éves, nem fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A határidő az átvétel időpontjától számított.
 • 6.3 Az Ügyfél érvényesítheti szavatossági igényeit a termékhibákért, melyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A Szolgáltató felel azért, hogy:
  • a termék olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, amelyekről a Szolgáltató és Ügyfél megállapodtak, és az ilyen megállapodás hiányában, olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, amelyeket a Szolgáltató vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket az Ügyfél elvárt, tekintettel az áru természetére és az általa hirdetett reklám alapján, a termék feleljen meg a célnak, amelyet használatára a Szolgáltató meghatároz, vagy amelyre az effajta dolgot általában használják, a termék megfeleljen a szerződéses minta, vagy sablon szerinti minőségnek, vagy kivitelnek, amennyiben a minőséget, vagy kivitelt a szerződéses minta, vagy sablon szerint határozták meg, a dolog megfelelő mennyiségben, méretben, vagy tömegben álljon rendelkezésre és a dolog megfeleljen a jogszabályi előírások követelményeinek.
 • 6.4 Ha a termék nem rendelkezik a fentebb meghatározott tulajdonságokkal, az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben ez nem lehetséges - jelentéktelen hiba kivételével – az Ügyfél elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely nem akadályozza a Termék rendeltetésszerű használatát, pl. esztétikai hibák, kisebb sérülések.
 • 6.5 Ha a Fogyasztó nem áll el a szerződéstől, vagy ha nem érvényesíti a jogát az új, hibátlan tárgy kiszállítására, arányos kedvezményt kérhet.
 • 6.6 Az Ügyfél szavatossági igényt nem érvényesíthet, ha a termék átvétele előtt tudott arról, hogy a termék hibás, vagy ha a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett.
 • 6.7 Az Ügyfél szavatossági igényt nem érvényesíthet minőségi hiba miatt leértékelt termék arra a részére, amely a leértékelés indoka. Egyéb minőségi kifogás elhárítását a szavatossági időn belül az Ügyfél követelheti.
 • 6.8 Amennyiben a termék meghibásodása a teljesítésétől számított hat hónapon belül merül fel, úgy tekintendő, hogy a termék már az átvételkor hibás volt. A Szolgáltató mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája az átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa azonosított termékhiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • 6.9 Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

7. Panaszkezelés és ügyintézés

 • 7.1 Az Ügyfél az érvényesíteni kívánt szavatossági igényét elektronikus úton a reklamacio@kokiskashop.hu e-mail címre küldött e-maillel, vagy a weboldalon található reklamációs űrlap kitöltésével és továbbításával teheti meg. Az űrlap vagy e-mail elküldését követően ügyfélszolgálatunk visszaigazoló üzenetet küld a rendelés folyamán megadott e-mail címre és a lehető legrövidebb időn belül felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot.

  Az árut a következő címre küldje el:

  Kokiska s. r. o.
  Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park,
  Dolní Žďár 104,
  363 01 Ostrov
  Cseh Köztársaság

 • 7.2 Az Ügyfél köteles a Szolgáltató e-mail címére elküldeni a reklamáció lebonyolításához szükséges és a reklamált termékkel kapcsolatban álló összes információt. A Szolgáltató az írásbeli panaszt vagy reklamációt a beérkezését követően köteles harminc napon belül megvizsgálni, megválaszolni és válaszát az Ügyfélhez eljuttatni.
 • 7.3 A Szolgáltató felkérésére az Ügyfél köteles eljuttatni a meghibásodott, reklamálni kívánt terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a szavatosság lejárati napjáig a Szolgáltató az ÁSZF-ben feltüntetett székhelyére. Javasoljuk, hogy mielőtt a terméket visszaküldené, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Számos esetben a keletkezett hiba a helytelen kezelésre vezethető vissza, így az Ügyfél szavatossági igényét nem érvényesítheti.
 • 7.4 Minden további lepésről a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet. A panaszkezelés és ügyintézés folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetében az Ügyfél bizalommal fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálata felé.
 • 7.5 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között vita merülne fel, a felek törekednek a vita rendezésére kölcsönös tárgyalás útján. Ha a vita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére:
  • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül.
  • bíróságon kívüli, békés rendezés céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet magyar kereskedelmi/ellenőrző testületnél (Budapesti Békéltető Testület).
 • 7.6 Európai Fogyasztói Központ Magyarország, levelezési cím: József körút 6, Budapest, 1088, Magyarország - kapcsolattártó központ az Európai parlament és EU tanácsi 524/2013 számú szabályozás szerint az online békes rendezés célban a 5/21/2013 napon. Az 2006/2004 és 2009/22 irányelv (online panasz rendezés szabályok).

8. Személyes adatok védelme

 • 8.1 Az ügyféladatok tárolása a Cseh Köztársaság érvényes törvényeivel, különösen a Törvénygyűjtemény személyes adatok védelméről szóló, 2000. évi 101. sz. törvényével összhangban történik, a későbbi kiegészítések értelmében. Adatvédelmi kötelességet a 13. EU parlamenti és tanácsi 2016/679 cikk szerint (tovább mint GDPR) van kezelve. A vásárló személyes adatait a vásárlási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feldolgozással kapcsolatosan, az e szerződésre irányuló tárgyalások, valamint az eladó közérdekű kötelezettségeinek érdekében különleges okmánnyal van teljesítve.
 • 8.2 Az Ügyfél az adásvételi szerződés megkötésével engedélyezi személyes adatainak feldolgozását és tárolását a Szolgáltató adatbázisában, mégpedig addig, amíg az ilyen adatfeldolgozásról az Ügyfél írásban ki nem fejezi egyet nem értését. Az Ügyfél az alábbi személyes adatok megadására köteles: vezeték- és keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, azonosító szám, adószám.
 • 8.3 A regisztráció csak a kötelező személyes adatok megadásával lehetséges, kötelező adatok hiányában az Ügyfél regisztrációja sikertelen lesz.
 • 8.4 Az Ügyfél köteles személyes adatait helyesen megadni, továbbá jogosult személyes adatait módosítani. Az Ügyfél személyes adatait önként adja meg, valamint a megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 • 8.5 Munkavégzés során kizárólag a Szolgáltató és a Szolgáltató belső munkatársai férhetnek az Ügyfél személyes adataihoz, melyeket a Szolgáltató nem tesz közzé, a fuvarozó vállalat kivételével harmadik személyek részére nem adják át.
 • 8.6 A jobb kiszolgálás érdekében az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató az Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookiet helyezhet el.
 • 8.7 Az ügyfél vállalja, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatos információkat az ügyfél elektronikus címére továbbítja, továbbá vállalja, hogy az értékesítési bejelentéseket az ügyfél elektronikus címére küldi. A vásárlónak a feldolgozással kapcsolatos GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségeinek érdekében különleges okmánnyal van teljesítve.

9. Egyéb rendelkezések

 • 9.1 Abban az esetben, ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvényét veszti, az érvénytelen rendelkezés helyét a hozzá legközelebb álló érvényes rendelkezés veszi át. Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben, vagy egészben érvénytelennek bizonyul, mindez nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét.
 • 9.2 A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött adásvételi szerződésben, továbbá a jelen ÁSZF-ben a hatályos cseh jogszabályok az irányadóak, melyek alapján a Szolgáltatót és Ügyfelet jogok és kötelezettségek terhelik.
 • 9.3 A jelen ÁSZF közzétételük napjával lépnek hatályba. A Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF módosítása. A közzétételük napján megszűnik az előző ÁSZF érvényessége.

2017.június 16. Stráň

Betöltés
Letöltés...